Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) är en sammanslutning av sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Majoriteten av medlemmarna i RfB är specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. RfB har att bevaka och främja den professionella utvecklingen av yrket för sina medlemmars genom att:

  • arbeta utifrån Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter
  • arbeta utifrån Nordiskt nätverk för Barns och ungas rätt och Behov (NOBABSverige)
  • medverka till hälso- och sjukvårdens framskridande inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja forskning, utveckling och utbildning inom RfBs verksamhetsområde
  • medverka för sammanhållning och gemenskap
  • befrämja samarbete mellan nationens samtliga riksföreningar och övriga samarbetspartners inom RfBs verksamhetsområde
  • befrämja internationellt samarbete inom RfBs verksamhetsområde

Vill du blir medlem? Läs mer
line

Dags att nominera 2017 års bästa avhandling till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Jubileumspris
Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) Jubileumspris syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer. Jubileumspriset instiftades 2015 med anledning av Riksföreningen för Barnsjuksköterskors 40-års jubileum. RfB delar årligen ut ett eller flera Jubileumspris om tillsammans 10 000 SEK i samband med Barnveckan som 2018 arrangeras i Västerås den 23-26 april.
Läs mer under Stipendier här

line

Nominering till Riksföreningen för Barnsjuksköterskors styrelse
Vill du vara med i styrelsen för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor? Är du intresserad av föreningsarbete och att påverka vår profession som barnsjuksköterska? Då är det dig vi behöver i styrelsen. Inval till styrelsen sker på årsmötet som hålls på onsdagen under Barnveckan 2018.
För mer information »

line

Venprov är att föredra framför hälstick
Forskning visar att hälstick, som förstahandsval vid blodprovstagning, orsakar spädbarn mer smärta än venprov och riskerar att öka smärtkänsligheten senare i livet. För att bidra till en evidensbaserad omvårdnad för de yngsta barnen har Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, Svensk barnsmärtförening och Svensk sjuksköterskeförening tillsammans författat en skrivelse med förslag om utmönstring av hälstick när blodprov tas på barn under 12 månader till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har genomfört en kartläggning bland sina medlemmar om hur blodprover tas på barn under 12 månader. Resultatet visar bland annat att alla inte är införstådda med att venprov är att föredra framför hälstick. Därför anser våra organisationer som författat skrivelsen att det är viktigt att kännedomen om denna evidensbaserade kunskap sprids inom hälso- och sjukvård.

line

Barnveckan 2018 – 23-26 april i Västerås
Tema 2018 blir ”Barnets bästa” där vi vill belysa Barnkonventionen.
Varmt välkomna till Aros Congress Center i Västerås den 23-26 april för fyra dagar
fyllda av inspiration, samtal, utbildning och fortbildning, där barnets bästa får stå i fokus.
Hälsningar organisationskommittén för Barnveckan 2018
Anmälan är öppen. Abstract inlämning senast 10 december 2017. Läs mer

line

Nätverk för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn
Nästa möte planeras till 8-9 november 2018 i Örebro, Kontaktperson är Mats Eriksson.Se också Facebook-gruppen ” Nätverk för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn” , en sluten grupp som man kan skicka kontaktförfrågan till. Där delar vi material från nätverksträffar samt andra nyheter av intresse för oss som forskar inom barnområdet.

line

Philips stipendium för att främja forskning om amning 
För första gången utlyser Philips ett stipendium särskilt riktat till medlemmarna i Riksföreningen för barnsjuksköterskor med syfte att främja forskning inom amningsområdet. Genom att instifta detta stipendium önskar Philips främja det evidensbaserade kunskapsunderlaget rörande amning.
Läs mer under Stipendier »

line

Kontakta oss

Vi har sammanställt några områden och namn på vem du ska kontakta i dessa frågor på en kontakt-sida. Här finner du även ett enkelt formulär för att snabbt skicka ett meddela till styrelsen: