I BarnBladet tar vi upp ämnen som är intressanta för barnsjuksköterskor och andra som arbetar med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. BarnBladet har två teman i varje nummer. Ta del av kommande teman här.

BarnBladets redaktion består av Charlotte Pålsson, Pernilla Nylén Gallagher och Malin Berghammer som står för det redaktionella materialet, samt Magnus Forslin, STODAB som producerar tidningen och ibland också skriver artiklar. Innehållet bygger mycket på att vi får in material från barnsjuksköterskor runt om i landet. Om du vill skriva i BarnBladet kontaktar du chefredaktören eller Magnus Forslin.

Vill du delta i BarnBladets redaktion?

Tycker du om att skriva och har idéer och kontakter som kan vara användbara när vi planerar BarnBladets innehåll så är du varmt välkommen att delta i redaktionsgruppen. Vi har redaktionsmöte två gånger om året då vi bestämmer BarnBladets framtida tema och fördelar arbetet. Mellan redaktionsmötena håller vi tät kontakt via e-post eller telefon. Inför varje tema arbetar två personer tillsammans – så du blir inte ensam!

Som medlem i redaktionen deltar du vid Barnveckan (konferens) och Barnsjuksköterskedagarna (utbildningsdagar) utan kostnad. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) står också för kostnaderna vad gäller resor, mat och hotell i samband med redaktionsmöten. Arbetet i redaktionen är ideellt men ett mindre årligt arvode utgår.

Vill du veta mer om uppdragen och/eller BarnBladet så kontakta gärna Charlotte Pålsson via e-post så berättar hon mer!

Prenumerera

Vill du prenumerera på BarnBladet, utan att vara medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor går det alldeles utmärkt genom att fylla i vårt webbformulär.

BarnBladet har också en egen hemsida där man bland annat har tillgång till tidigare nummer www.barnbladet.org

Kontakta oss

Vi har sammanställt några områden och namn på vem du ska kontakta i dessa frågor på en kontakt-sida. Här finner du även ett enkelt formulär för att snabbt skicka ett meddela till styrelsen:

Arbetsgrupper

Arbetsgruppen för vårdtyngdsmätning Omvårdnadsparametrar i kvalitetsregister för barn
Kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom pediatrisk omvårdnad
Register för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar