Forskningen inom området omvårdnad för barn och ungdomar har under de senaste decennierna upplevt en fantastisk tillväxtperiod. Antalet disputerade barnsjuksköterskor har flerdubblats och Sverige har idag ett betydande antal docenter och professorer inom området .

Dela dina forskningsresultat med andra barnsjuksköterskor

Om du som läser detta har genomfört en studie och vill publicera en länk till din publikation är du välkommen att mejla den till utbildningsansvarig.

Nätverk för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn

Initiativtagare till Nätverket för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn är Inger Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad vid Lunds universitet. Nätverket som träffades första gången i december 2014 på Health Sciences Centre vid Lunds universitet finansierades av FORTE och arrangerades inom ramen för LUC3 (Lund university child centered care).

Syftet med nätverket är att skapa en plattform för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn att diskutera forskning och skapa möjlighet till samarbeten. En andra nätverksträff arrangerades av Britt-Marie Ygge (KI) och Pernilla Pergert (KI) på Grillska huset i Stockholm i anslutning till Riksföreningens jubileum i november 2015. År 2016 års nätverksträff kommer att arrangeras av Gunn Engvall, Uppsala universitet.

Om du är disputerad sjuksköterska och intresserad av nätverket kan du kontakta Sally Carlsson Cloodt.

Kontakta oss

Vi har sammanställt några områden och namn på vem du ska kontakta i dessa frågor på en kontakt-sida. Här finner du även ett enkelt formulär för att snabbt skicka ett meddela till styrelsen:

Arbetsgrupper

Arbetsgruppen för vårdtyngdsmätning Omvårdnadsparametrar i kvalitetsregister för barn
Kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom pediatrisk omvårdnad
Register för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar