06 Okt 2017 - 06 Okt 2017
NOBAB konferens i Göteborg, Tema: Hälsa och ohälsa hos nyanlända barn och unga. Målgrupp: Professionella inom hälso- och sjukvård, primärvård samt övriga engagerade och intresserade.
Plats: Göteborg
Mer info »

08 Nov 2017 - 08 Nov 2017
Barnhälsovård i fokus 2017,

Mer info »

09 Nov 2017 - 10 Nov 2017
Nätverksmöte: Personcentrerad vård (PCV), Save the date! Nätverksmöte som planerades till 9-10 november. Tema: personcentrerad vård (PCV) Mer information kommer senare.

24 Apr 2018 - 26 Apr 2018
Barnveckan 2018,
Plats: Västerås
Mer info »

01 Jun 2018 - 02 Jun 2018
4th PNAE Congress on Paediatric Nursing, Organised by: Paediatric Nursing, Associations of Europe in collaborations with the Hellenic Pediatric Nursing Association
Plats: Athens, Greece
Mer info »

Kontakta gärna redaktionen om du har information som bör finnas med i kalendariet!

Kontakta oss

Vi har sammanställt några områden och namn på vem du ska kontakta i dessa frågor på en kontakt-sida. Här finner du även ett enkelt formulär för att snabbt skicka ett meddela till styrelsen:

Arbetsgrupper

Arbetsgruppen för vårdtyngdsmätning Omvårdnadsparametrar i kvalitetsregister för barn
Kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom pediatrisk omvårdnad
Register för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar