NoSB är ett nätverk där sjuksköterskor träffas för att diskutera frågor kring barn och ungdomars hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdomar i Danmark, Norge, Sverige, Island, Grönland och Färöarna deltar i nätverket. Sverige deltar med representanter från Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Distriktssköterskeföreningen.

Målsättningen med NoSB är:

  • Att bidra till att ge och öka kunskapen och höja kompetensnivåerna för sjuksköterskor som arbetar med förebyggande, hälsofrämjande och behandling med barn och ungdom och deras familjer.
  • Att vara ett forum för diskussion där temat är förebyggande, hälsofrämjande och behandling för sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.
  • Att skapa ett nätverk för att stimulera till utbildning, forskning samt att vara uppdaterad med aktuell utveckling och kunskap mellan de nordiska länderna.

2010 NORDISK SAMARBETSAVTAL
SAMARBEIDSAVTALE

Samarbetsmöten 2016
Minnesanteckningar Samarbejdsmøde NoSB – Billund. 17.september2016
Presentationer:

Förutom Riksföreningen för barnsjuksköterskor ingår följande medlemsföreningar i NoSB:

Norge

Danmark

Island

Sverige

Färöarna 

NoSB finns på på facebook: NoSB – Nordic coorperation for nurses working with Children and youngster

Kontakta oss

Vi har sammanställt några områden och namn på vem du ska kontakta i dessa frågor på en kontakt-sida. Här finner du även ett enkelt formulär för att snabbt skicka ett meddela till styrelsen: