Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Läs mer om Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterskor.

line

Tindra – en film om ett skadat barn

Tindra 8 månader tas hand om på akuten. Läkarna konstaterar att hon har svåra skallskador. Hur kan den lilla flickan ha blivit så skadad utan att någon sett något? Vem vill henne illa eller är det bara en olycka?

Tindra är en 30 minuter spelfilm om vad som händer när ett skadat barn kommer in på akuten. Filmens syfte är att förtydliga olika professioners och myndigheters roller och ansvar i utredningskedjan när ett barn far illa samt att belysa vikten av samverkan mellan de samma.
Filmen går att beställa på www.mafilm.se
Diskussionsmaterialet beställs hos kassor@barnsjukskoterska.com och är kostnadsfritt, man betalar endast porto. Materialet kan även laddas ner här.

Intervjuer om skadade barn är en DVD som innehåller intervjuer med personer som berättar om sina olika erfarenheter av att arbeta med skadade barn inom socialtjänsten, sjukvården och inom rättsapparaten. Kan också beställas genom kassor@barnsjukskoterska.se

line

Ny Plansch för Neonatal HLR

Planschen, som är laminerad, är i formatet A2. Beställning görs via e-post till torbjorn.schultz@patientforsakring.se Det är önskvärt att beställningen samordnas för kliniken/lärosätet, således en beställning per klinik/lärosäte. Upplagan är på totalt 500 ex och är tänkt att räcka till alla, så tacksam om beställningen begränsas till det antal som verkligen behövs på respektive sjukhus och lärosäte. Beställningsdokument
Plansch för nedladdning

Kontakta oss

Vi har sammanställt några områden och namn på vem du ska kontakta i dessa frågor på en kontakt-sida. Här finner du även ett enkelt formulär för att snabbt skicka ett meddela till styrelsen:

Arbetsgrupper

Arbetsgruppen för vårdtyngdsmätning Omvårdnadsparametrar i kvalitetsregister för barn
Kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom pediatrisk omvårdnad
Register för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar