Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Läs mer om Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterskor.

Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kan du läsa på flera olika lärosäten, både helfart eller halvfart. Det finns både som reguljärutbildning eller på distans. I utbildningen till specialistsjuksköterska ingår magisterexamen i omvårdnad.
Ansöker gör du via antagning.se.
En del arbetsgivare har utbildningstjänster eller uppdragsutbildningar. Dessa tjänster söks via respektive arbetsgivare.
line

Kontakta oss

Vi har sammanställt några områden och namn på vem du ska kontakta i dessa frågor på en kontakt-sida. Här finner du även ett enkelt formulär för att snabbt skicka ett meddela till styrelsen: