Forskningen inom området omvårdnad för barn och ungdomar har under de senaste decennierna upplevt en fantastisk tillväxtperiod. Antalet disputerade barnsjuksköterskor har flerdubblats och Sverige har idag ett betydande antal docenter och professorer inom området .

Dela dina forskningsresultat med andra barnsjuksköterskor

Om du som läser detta har genomfört en studie och vill publicera en länk till din publikation är du välkommen att mejla den till utbildningsansvarig.

Nätverk för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn

2014 tog professor Inger Hallström vid Lunds universitet initiativ till att bilda detta nätverk. Syftet var att samla forskande sjuksköterskor runt om i landet som hade forskning med barn och deras familjer som gemensamt intresse. Hittills har fyra nätverksträffar ägt rum:

  • 2014 i Lund
  • 2015 i Stockholm
  • 2016 i Uppsala
  • 2017 i Göteborg

Nästa möte planeras till 8-9 november 2018 i Örebro, Kontaktperson är Mats Eriksson.
Se också Facebook-gruppen ” Nätverk för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn” , en sluten grupp som man kan skicka kontaktförfrågan till. Där delar vi material från nätverksträffar samt andra nyheter av intresse för oss som forskar inom barnområdet.

Jon Ulvsgärd är kommunikatör för Inger Kristensson Hallström . Om du  är intresserad eller önskar uppdatera kontaktinformationen för Nätverk för disputerade sjuksköterskor för forskning kontakta Jon.