08 maj 2019 - 09 maj 2019
SIBO11:e Nationella mötet: Leukemi ALL Together och Barncancer inte bara en medicinsk utmaning, Arrangör: SIBO (sjuksköterskor inom barnonkologin)
Plats: Aronsberg, Bålsta
Mer info »

09 maj 2019 - 10 maj 2019
Malmö Skolsköterskekongress, med ett spår för verksamhetschefer/medicinskt ledningsansvariga Den årliga stora kongressen för skolsköterskor och ledare inom medicinsk elevhälsa går av stapeln i Malmö 9-10 maj.
Plats: Malmö
Mer info »

15 maj 2019 - 18 maj 2019
53 Annual Meeting of the Association of European paediatric and congenital cardiology, Arrangör: AEPC
Plats: Sevilla, Spanien
Mer info »

23 maj 2019 - 23 maj 2019
RfBs Barn och läkemedelsdag,
Plats: Uppsala
Mer info »

03 jun 2019 - 06 jun 2019
Third International Course on Child abuse Paediatrics in Vienna,
Plats: Vienna, Austria
Mer info »

05 jun 2019 - 07 jun 2019
Internationell sårkonferens, tema Personcentrerad vård, EWMA (European Wound Management Association) kommer i år att ha sin konferens i Göteborg i samarbete med SSiS (Sårsjuksköterskor i Sverige).
Plats: Göteborg
Mer info »

01 sep 2019 - 01 sep 2019
Nordic RETTS Göteborg,
Plats: Göteborg
Mer info »

19 sep 2019 - 21 sep 2019
58th Annual ESPE Meeting, Arrangör: ESPE (European Society of Paediatric Endocrinology)
Plats: Vienna, Austria
Mer info »

15 okt 2019 - 16 okt 2019
Reflekterande VFU - allas ansvar, kopplat till verksamhetsförlagd utbildning på grund- och avancerad nivå.
Plats: Uppsala
Mer info »

Kontakta gärna redaktionen om du har information som bör finnas med i kalendariet!