Riksföreningen för Barnsjuksköterskor, som har funnits sedan 1975, är öppen för alla som arbetar med eller är intresserade av hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Vi erbjuder alla som studerar till barnsjuksköterska gratis medlemskap i ett år.

Anmäl medlemskap här! Ta gärna kontakt med oss i styrelsen om du har frågor eller idéer.

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor arbetar bl a för att

  • sprida kunskap om barnsjuksköterskans utbildning, kompetens och arbetsområden
  • att värna om barns rättigheter till kompetent barnutbildad personal, barnvänlig miljö etc
  • att främja utveckling och forskning inom medlemmarnas funktionsområden

Broschyr för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Stadgar

Stadgarna för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor är antagna 1976, samt reviderade 1982, 1987, 1992, 2000, 2005, 2007, 2010.
Ladda hem våra stadgar genom att klicka på länken: RfB stadgar 2010 [ 29 kb ]

Riktlinjer

RfB Riktlinjer (uppdaterad 2017-11-27)