Kallelse till Årsmöte i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors årsmöte 2019 äger rum den 3 april i samband med Barnveckan i Örebro.
RfB föredragningslista vid Årsmöte

Verksamhetsberättelse med verksamhetsplan

Verksamhetsberättelsen beskriver vad Riskföreningen för Barnsjuksköterskor har gjort under det gångna året. Den sammanställs retrospektivt i början av varje år och läggs ut på hemsidan i god tid innan årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplanen beskriver det som föreningen vill åstadkomma under det kommande året mellan två årsmöten. Årsmötet hålls i samband med Barnsjuksköterskedagarna i april varje år. De senaste åren har Barnsjuksköterskedagarna varit en del av Barnveckan.

Protokoll

Årsmötesprotokoll 2018