Information gällande riktlinjer för Riksförening för Barnsjuksköterskor behandling av medlemmars personuppgifter, enligt ny personsuppgiftslag GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter PUL.

Vem behandlar personuppgifter?
För Riksföreningen för Barnsjuksköterskors räkning behandlas personuppgifter av:
Medlemsansvarig – hanterar register över medlemmar, medlem i föreningens styrelse.
Kassör – hanterar register över medlemmar, in- och utbetalningar, medlem i föreningens styrelse.
Övriga medlemmar i styrelsen samt revisorer har möjlighet att titta i register över medlemmars medlemskap.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
• Namn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• Mejladress

Var finns uppgifterna?
Uppgifterna finns i föreningens medlemsregister.

Hur behandlas uppgifterna?
I webbaserat medlemsregister som styrelsens medlemsansvarig ansvarar för. Uppgifterna i medlemsregistret används enbart för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens medlemsregister inte sprids till obehöriga.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifter om medlemmarna sparas i medlemsregistret så länge personerna är medlemmar i föreningen.
Har du frågor gällande GDPR kan du kontakta medlemsansvarig via mail.