Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Jubileumspris

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) Jubileumspris syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik av hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer. Jubileumspriset instiftas 2015 med anledning av RfBs 40-årsjubileum. RfB delar årligen ut ett eller flera Jubileumspris om tillsammans 10 000 SEK i samband med Barnveckan.
För mer information

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Resestipendium

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) resestipendium syftar till att främja specialistsjuksköterskans kunskap i pediatrisk omvårdnad så att barnet och dess familjs omvårdnadsbehov tillgodoses. Resestipendiet kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB i minst en månad och verkar inom området hälso- och sjukvård för barn. RfB delar årligen ut ett eller flera resestipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 januari. För mer information och anmälan

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Vetenskapliga stipendium

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar behöver ha kunskap om forskningsprocessen och grundläggande forskningsmetoder för att kunna integrera bästa tillgängliga evidens med såväl klinisk erfarenhet som barns och deras familjers önskemål och förväntningar. Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) vetenskapliga stipendium syftar därför till att främja det evidensbaserade kunskapsunderlaget inom ämnet pediatrisk omvårdnad och kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB i minst en månad och är i början av din forskarutbildning. RfB delar årligen ut ett eller flera vetenskapliga stipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 april.
För mer information och anmälan

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Förbättringsstipendium

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors (RfB) förbättringsstipendium syftar till att främja kvalitetsutveckling av patientnära arbete inom området hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Förbättringsstipendiet kan sökas av dig som varit betalande medlem i RfB i minst en månad. RfB delar årligen ut ett eller flera förbättringsstipendier om tillsammans 20 000 SEK och ansökningshandlingarna ska vara stipendieansvarig tillhanda senast den 15 oktober. För mer information och anmälan

Philips stipendium för att främja forskning om amning

För första gången utlyser Philips ett stipendium särskilt riktat till medlemmarna i Riksföreningen för barnsjuksköterskor med syfte att främja forskning inom amningsområdet. Genom att instifta detta stipendium önskar Philips främja det evidensbaserade kunskapsunderlaget rörande amning.
Information om stipendiet och kriterier för att söka