Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Läs mer om Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterskor.

Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kan du läsa på flera olika lärosäten, både helfart eller halvfart. Det finns både som reguljärutbildning eller på distans. I utbildningen till specialistsjuksköterska ingår magisterexamen i omvårdnad.
Ansöker gör du via antagning.se.
En del arbetsgivare har utbildningstjänster eller uppdragsutbildningar. Dessa tjänster söks via respektive arbetsgivare.
line